Ladder van Lansink

 • Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de 'ladder'. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van Lansink te laten 'beklimmen'. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende, lagere stap in aanmerking komen.

 • De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende 'treden':

  • preventie
  • hergebruik
  • sorteren en recyclen
  • verbranden
  • storten
Knol Recycling  |  Parelstraat 21  |  7554 TL Hengelo  |  Tel.: +31 (0)74 291 40 24  |