Overige deelstromen

  • Naast papier, plastic en bedrijfsafval kunnen wij u helpen met de inzameling, transport en verwerking van andere deelstromen zoals hout, maar ook gevaarlijk afval middels onderstaande containers. Het gescheiden inzamelen en verwerken van gevaarlijk afvalstromen is van belang om risico voor mens en milieu te vermijden.

Knol Recycling  |  Parelstraat 21  |  7554 TL Hengelo  |  Tel.: +31 (0)74 291 40 24  |