Geef uw afval een duurzaam tweede leven

Draag samen met Knol Recycling bij aan een schonere en meer duurzame samenleving

Leeg mijn container

Wat doet Knol Recycling?

Wij dragen namens u bij aan duurzaamheid

Inzamelen, sorteren, persen en geschikt maken voor hergebruik. Dat is in een paar woorden de samenvatting van het proces dat uw afval bij ons doorloopt. Die paar woorden betekenen echter wel iets meer dan alleen een fase in de procedure. Lees meer

 

Onze belofte

Samen streven naar een duurzame samenleving

Hoewel de afvalproductie in Nederland in de afgelopen jaren is gedaald, is deze altijd nog hoger ten opzichte van omringende landen. In 2018 produceerden we 554 kilo afval per inwoner en hiervan werd ongeveer 59% gerecycled (bron CBS). Geen slechte cijfers, maar het kan zeker beter. Zeker gezien ons streven naar een duurzame en schonere maatschappij. Lees meer

Ons verhaal

Van oudpapier-bedrijf tot partner in de circulaire economie

Knol Recycling werd in 1952 opgericht als Knol Papier Recycling. Een bedrijf dat zich richtte op het inzamelen van oud papier. Door betrouwbare dienstverlening en door onze klanten steeds centraal te stellen, zijn we nu - bijna 70 jaar later - uitgegroeid tot een toonaangevende speler op het gebied van afvalinzameling en recycling van alle vrijkomende afvalstromen. Lees meer


Het milieu in cijfers

Recycling zorgt voor een duurzamere leefomgeving