Geef uw afval een duurzaam tweede leven

Draag samen met Knol Recycling bij aan een schonere en duurzamere samenleving.

Leeg mijn container

Wat doet Knol Recycling?

Wij dragen namens u bij aan duurzaamheid

Inzamelen, sorteren, persen en geschikt maken voor hergebruik. Dat is in een paar woorden de samenvatting van het proces dat uw afval bij ons doorloopt. Die paar woorden betekenen echter wel iets meer dan alleen een stap in het verloop. Lees meer

 

Onze belofte

Samen streven naar een duurzame samenleving

Hoewel de afvalproductie in Nederland in de afgelopen jaren is gedaald, is deze ten opzichte van sommige landen nog altijd hoger. In 2018 produceerden we 554 kilo afval per inwoner en hiervan werd ongeveer 59% gerecycled (bron CBS). Geen slechte cijfers, maar het kan zeker beter. Zeker in het streven naar een duurzame en schonere maatschappij. Lees meer

Ons verhaal

Van oudpapier-bedrijf tot partner in de circulaire economie

In 1952 werd een bedrijf opgericht dat zich richtte op het inzamelen van oud papier, Knol Papier Recycling. Door betrouwbare dienstverlening en door onze klanten steeds centraal te stellen zijn we nu, bijna 70 jaar later, uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de markt van afvalinzameling van alle vrijkomende afvalstromen en de recycling daarvan. Lees meer


Het milieu in cijfers

Recycling zorgt voor een duurzamere leefomgeving