Afval is grondstof voor papier en karton

Leeg mijn container

Wij maken uw bijdrage aan duurzaamheid eenvoudig

Van al het papier dat op de markt gebracht is, wordt ongeveer 89% hergebruikt. De grootste bijdrage aan het recycling-proces komt uit de inzameling van oud papier. Daarnaast is ook een deel afkomstig van papieren- en kartonnen verpakkingsmaterialen. En wist u dat papier maar liefst zeven keer kan worden gerecycled?

Recycling van papier en karton is een van de doelen in het kader van duurzaamheid. Door hergebruik vermindert de vraag naar nieuwe grondstoffen, wordt de afvalberg kleiner en wordt er mede zorggedragen voor een lagere CO2-emissie. 

Voor de inzameling en verwerking van papier en karton maken wij gebruik van de speciale inzamelsystemen. Daarbij is maatwerk ons motto. Wij stemmen de grootte van de container af op uw behoefte én op de hoeveelheid papier en karton die u periodiek aanbiedt.

Papierrecycling