Het milieu in cijfers

Leeg mijn container

Recycling zorgt voor een duurzamere leefomgeving

Getallen zeggen meer dan verhalen

Er zijn veel verhalen en discussies over het milieu. Hele- en halve waarheden waarvan je vaak niet weet wat te geloven. Er is echter voldoende onderzoek naar de manier waarop het milieu door de vraag naar grondstoffen wordt belast. Wist u, bijvoorbeeld, dat de hoeveelheid bedrijfsafval in de afgelopen jaren ruim bijna 60.000 Kiloton bedroeg? Een getal om even bij stil te staan.

(Bron: CBS, 'Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak [SBI 2008]')


Zorg samen met Knol Recycling voor betere cijfers

Wanneer we kijken naar de ranglijst van recycling in Europa, zien we dat Nederland op plaats zeven staat. Ondanks dat recycling in ons land een hot item is, moeten we landen als Zwitserland, Zweden en zelfs Slovenië voor ons laten. Onze score is niet slecht, maar het blijkt nog beter te kunnen. Kijk maar naar de 65% van de nummer één – Duitsland.

(Bron: Niall McCarthy, 'Countries winning the recycling race')

grafieken

Maar liefst 95% van het bij Knol aangeboden afval wordt gerecycled!

Naast het afval dat netjes in een bak of container eindigt, produceren Nederlanders jaarlijks nog altijd een flinke hoeveelheid zwerfafval. Denk bijvoorbeeld aan papieren verpakkingen, snoepwikkels, reclamedrukwerk en meer. Schattingen hierover lopen uiteen van 50 tot 300 miljoen kilo. Alles bij elkaar een flinke belasting voor het milieu. Reden te meer om uw afval aan ons aan te bieden, want Knol Recycling zorgt voor 95% recycling van het aangeboden materiaal.

(Bron: Staatsbosbeheer, 'Dossier Afval in de natuur')

Wat doet Knol Recycling?

Wij maken uw bijdrage aan duurzaamheid eenvoudig

Inzamelen, sorteren, persen en geschikt maken voor hergebruik. Dat is in een paar woorden de samenvatting van het proces dat uw afval bij ons doorloopt. Die paar woorden betekenen echter wel iets meer dan alleen een fase in de procedure. Lees meer