Folierecycling

Leeg mijn container

Wij maken uw bijdrage aan duurzaamheid eenvoudig

Veel van de kunststoffen en folies die in omloop zijn, zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. De afvalberg die hierdoor ontstaat, wordt een steeds groter probleem. Veel van de gebruikte materialen komen in het milieu terecht. Denk aan zwerfafval of de inmiddels bekende ‘plastic soup’. Allemaal het gevolg van het jaarlijks dumpen van zo'n 8 miljoen ton plastics.

Naast het aspect van milieuverontreiniging en de belasting voor flora en fauna, vormt ook de bijdrage van zwerfafval aan het broeikaseffect een issue. Immers komen onder invloed van zonlicht veelal milieuwbelastende gassen vrij.

Kortom, het recyclen van folies is uiterst noodzakelijk. Knol Recycling adviseert daarom ook om plastic folies apart te houden van ander (kunststof) afval. De methoden voor recycling van folies worden namelijk steeds beter. Wij streven er dan ook altijd naar de meest actuele kennis toe te passen. Slechts 20% van het foliemateriaal, dat niet geschikt is voor hergebruik, wordt op een verantwoorde wijze verbrand.