Hoe een 'oud papier' bedrijf uitgroeit tot
een serieuze partner in de circulaire economie

In 1952 werd een bedrijf opgericht dat zich richtte op het inzamelen van oud papier, Knol Papier Recycling. Door betrouwbare dienstverlening en door onze klanten steeds centraal te stellen zijn we nu, bijna 70 jaar later, uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de markt van afvalinzameling van alle vrijkomende afvalstromen en de recycling daarvan. Dit is waar we nog iedere dag trots op zijn.Met in totaal ruim 35.000 vierkante meter aan oppervlakte, een goed geoutilleerd machinepark en gedegen kennis van de dienst en de markt zorgen we door recycling voor een duurzame bijdrage aan de circulaire economie. We verwerken niet alleen papier, en karton maar we maken ook hout en folies geschikt voor hergebruik. 

Naast inzameling en recyclen kan Knol Recycling ook zorgdragen voor het beheer van uw archieven of de vernietiging ervan. Dit verzorgen we via onze dochteronderneming Reisswolf Hengelo B.V.

Controleerbaar en aantoonbaar

Knol Recycling werkt volledig volgens de richtlijnen die in 2011 zijn opgesteld door het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat. Deze richtlijnen bepalen onder meer hoe verschillende soorten afvalstoffen verwerkt dienen te worden. Daarnaast schrijven ze voor hoe er op een milieuverantwoorde wijze om gegaan moet worden met specifieke afvalstromen.

Binnen deze bepalingen streven wij altijd naar een oplossing die voor u het meest economisch- en interessant is.

Volledig gecertificeerd

Knol Recycling is volledig gecertificeerd volgens de normen van VIHB, ISO 9001 en OPK.
Onze dochteronderneming Reisswolf is naast VIHB ook ISO 9001 ISO 14001 NAID en CA+ gecertificeerd. Voor ons niet meer dan logisch, voor u de zekerheid dat u met een betrouwbare partner van doen heeft.

Het milieu in cijfers

Recycling zorgt voor een duurzamere leefomgeving