Samen streven naar een afvalneutrale,
schone en duurzame samenleving

Hoewel de afvalproductie in Nederland in de afgelopen jaren is gedaald, is deze altijd nog hoger ten opzichte van omringende landen. In 2018 produceerden we 554 kilo afval per inwoner en hiervan werd ongeveer 59% gerecycled (bron CBS). Geen slechte cijfers, maar het kan zeker beter. Zeker gezien ons streven naar een duurzame en schonere maatschappij.

Van afval naar beter

De missie van Knol Recycling is bij te dragen aan een duurzame samenleving. Door afval te hergebruiken en te recyclen, wordt voorkomen dat ons milieu blijvend schade oploopt. Knol Recycling draagt er zorg voor dat uw afval op een verantwoorde manier wordt verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Knol Recycling heeft hiervoor diverse concepten zoals Restcycle en Wepapercycle.

Wij werken samen met betrouwbare partners en
garanderen 100% bijdrage aan de circulaire economie

Niet alleen leidt recycling tot een lagere belasting van onze kostbare natuur. Het draagt er volgens het CBS (bron publicatie ‘Circulaire economie in Nederland’) ook substantieel aan bij dat bestaande grondstofbronnen minder belast worden.

Het mes snijdt dus aan twee kanten. Nóg een reden om te kiezen voor het hergebruik van afval als grondstof.

Sustainable Development Goals

In 2015 heeft de VN de zogenaamde SDG’s (Sustainable Development Goals ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) opgesteld. Deze 17 doelstelling zijn vanaf 2016 avan kracht en moeten bijdragen aan een beter milieu én aan een duurzamere samenleving in het jaar 2030.

Een aantal punten in de SDG’s richt zich op het streven naar meer duurzame consumptie en productie, klimaatverandering en het beschermen van natuur en haar biodiversiteit. Door te doen waar we goed in zijn, willen we samen met onze opdrachtgevers en partners onze bijdrage leveren aan het bereiken van die doelen. Hiermee dragen we bij aan de duurzame inzet van gebruikte materialen, minder gebruik van nieuwe grondstoffen en een verlaging van de CO2-uitstoot.

Wij maken het voor bedrijven makkelijk om een bijdrage
te kunnen leveren aan een duurzame samenleving

Het milieu in cijfers

Recycling zorgt voor een meer duurzame leefomgeving